☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Sobota 17.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poddziałanie 1.1.2 PO WER

banner PO WER

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej  
 

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej obecnie realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie rawskim.

Zakres pomocy:

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty co najmniej 3 elementami indywidualnej i kompleksowej pomocy:

 • ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe.

Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie, spośród poniższego katalogu:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo jest projekt:

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 
  (w tym osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami)
 2. są osobami, które nie kształcącą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym
  w trybie stacjonarnym)
 3. są osobami, które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych,
  w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

 • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
 • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym włącznie, tj. : podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
 • osoby z  niepełnosprawnościami,
 • kobiety.  

Kiedy, gdzie i w jaki sposób można się zgłosić do projektu?

Nabór na poszczególne formy wsparcia jest prowadzony na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta indywidualnego -
pokój nr 6, 7 i 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek:

Kamila Strutyńska – Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, pokój nr 4
telefon 46 814 40 51 / 46 814 45 18 wew. 259

Planowane efekty:

 • skierowanie do udziału w stażach 187 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 29 osobom.
 • Ponadto każdej z zakwalifikowanych do projektu osób zostanie zagwarantowane ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz realizacja poradnictwa zawodowego.

Wartość projektu: 1 873 377,38zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 721 446,67zł.


Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.

 

Data aktualizacji informacji: 14.08.2018r.

 


 
 
ilość odwiedzin: 1197860

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X