Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 26.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poddziałanie 1.1.2 PO WER

banner PO WER
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej
  
 

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE RAWSKIM (III)”

 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej (w tym osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami)
 2. są osobami, które nie kształcącą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 3. są osobami, które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

 • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
 • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Planowane efekty projektu:

 • skierowanie do udziału w stażach 100 osób
 • udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 20 osobom.
 • Ponadto każdej z zakwalifikowanych do projektu osób zostanie zagwarantowane ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz realizacja poradnictwa zawodowego.
   

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym włącznie, tj. : podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
 • osoby z  niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

Wartość projektu: 1 235 694,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 135 480,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej  

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta indywidualnego -
pokój nr 4, 6, 7 i 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.
 


 
 
ilość odwiedzin: 1033612

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X