☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowa pożyczka - przyjmowanie wniosków

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy Rawie Mazowieckiej informuje, że z dniem 02.04.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorstw.

 1. Pożyczka udzielona może być do wysokości 5.000 zł.
 2. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 3. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
 4. Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy.

O pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. Prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 2. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 3. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wnioski o udzielenie pożyczki mogą być składane przez:

 1. Serwis praca.gov.pl   lub
 2. Platformę e-PUAP   lub
 3. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1-go Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka   lub
 4. Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1 Maja 1A.

 

Informujemy, że KOMPLET dokumentów to:

 • wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
 • załącznik nr 1 do Wniosku –  formularz pomocy publicznej,
 • 2  egzemplarze umowy o pożyczkę o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie w/w dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej - podpis własnoręczny i pieczęć wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji elektronicznej - pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani zostaną o sposobie rozpatrzenia ich wniosków. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie zawarta będzie umowa cywilno – prawna.


Załączniki

 

Wytworzył:
Bożena Kaczmarek
(2020-04-02)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-04-02 10:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-06-26 14:55:16)
 
 
liczba odwiedzin: 1602325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X