☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

NABÓR WNIOSKÓW

o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającym pracowników,
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID–19Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że   od 24.06.2020r.  uruchamia przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.

Dofinansowane obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotu:

 • co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ubiegać się mogą osoby fizyczne  niezatrudniające pracowników, które spełnią poniższe warunki:

 • wykażą spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,
 • spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • złożyć wniosek  do powiatowego urzędu pracy , właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,

UWAGA:
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Przesłanie lub złożenie wniosków na poszczególne formy wsparcia będzie możliwe poprzez:

 • Serwis praca.gov.pl   albo
 • Platformę e-PUAP  albo
 • Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy 96-200  Rawa Mazowiecka, ul. 1- go Maja 1A  albo
 • Przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie w skrzynce korespondencyjnej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1-go Maja A.

 

Informujemy, że PEŁNY KOMPLET dokumentów o dofinansowanie to:

 1. Wniosek o  udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie
  COVID-19 (Załącznik nr 1 do zasad i Umowy).
 2. Załącznik nr 1 do wniosku – Formularz pomocy publicznej.
 3. Umowa, o numerze  tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  w przypadku spadku obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 razem z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

     Wszystkie w/w dokumenty winny być podpisane:

 • w przypadku wersji papierowej podpis własnoręczny i pieczęć wnioskodawcy,
 • w przypadku wersji elektronicznej pliki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani zostaną o sposobie rozpatrzenia ich wniosków. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie zawarta będzie umowa cywilno – prawna.


ZAŁĄCZNIKI

Wytworzył:
Dorota Zdziechowska
(2020-04-14)
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2020-04-14 16:11:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-06-26 14:56:21)
 
 
liczba odwiedzin: 1602313

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X