Zestawienie majątku

Tabela majątku PUP wg stanu na dzień 31.12.2019r.

 
  • Nieruchomości, grunty - 0,00 zł.
  • Środki Trwałe - 462 539,90 zł.
  • Pozostałe środki trwałe - 305 332,05 zł.
  • Wartości niematerialne i prawne - 11 240,79 zł.
  • Pozostałe wartości niematerialne i prawne - 25 236,38 zł.

Razem: 804 349,12 zł. (wartość inwentarzowa brutto)

Wytworzył:
Alina Starzec
(2020-01-20)
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2003-07-09 12:23:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2020-09-18 15:21:55)