Opłaty

Opłatę za wniosek lub oświadczenie można uiścić przez internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Ul. 1-go Maja 1A
96-200 Rawa Mazowiecka

60 9291 0001 0131 8715 2000 0020