☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże

STAŻ

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.
 • do 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Dokładny czas trwania stażu określony zostanie w umowie zawartej między organizatorem stażu a PUP.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości określonej w ustawie w wysokości 120% kwoty zasiłku – 1033,70 zł brutto. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO ODBYWAJĄCEGO STAŻ

 • przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę czasu pracy,
 • sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu,
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy,
 • składanie podpisu na liście obecności w pracy,
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i dostarczenie w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia.

 PRAWA BEZROBOTNEGO ODBYWAJĄCEGO STAŻ

 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,
 • ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w okresie odbywania stażu,
 • przerwanie stażu bez konsekwencji w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 DODATKOWO

Po zakończeniu stażu i przedłożeniu przez bezrobotnego sprawozdania z przebiegu stażu oraz na podstawie opinii wystawionej przez pracodawcę PUP wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o stażu.

 
WAŻNA INFORMACJA
 
Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił udziału w stażu zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz 1482)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160 ze zm.)

 

Informacje nt. staży udzielane są w pokoju 4 I piętro oraz pod nr telefonu 46 814 40 51 wew. 263.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2008-05-06 09:23:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2019-08-28 13:31:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1458591

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X