Opłaty - nr konta

Opłaty za oświadczenia

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
ul. 1-go Maja 1A
96-200 Rawa Mazowiecka

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

60 9291 0001 0131 8715 2000 0020

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • nazwa pracodawcy / imię i nazwisko pracodawcy;
  • tytuł wpłaty: oświadczenie, imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenieOpłaty za zezwolenia

Podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
ul. 1-go Maja 1A
96-200 Rawa Mazowiecka

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

60 9291 0001 0131 8715 2000 0020

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • nazwa podmiotu / imię i nazwisko podmiotu;
  • tytuł wpłaty: zezwolenie, imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie zezwolenie
Wytworzył:
Dorota Zdziechowska
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2019-03-28 14:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-01 10:19:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki