Załatwianie spraw przez INTERNET

ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET
(kliknij w link aby przejść do właściwej strony)

Powiatowy Urząd Pracy umożliwia złożenie przez internet:

 • zgłoszenia do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
 • zgłoszenia oferty pracy
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • powiadomienia o podjęciu / niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podst. oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń
 • powiadomienia o zakończeniu pracy cudzoziemca na podst. oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń
 • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP
 • wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP
 • oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
 • wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
 • wniosku o skierowanie na szkolenie
 • wniosku o wydanie zaświadczenia
 • wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
 • pisma do urzędu
Wytworzył:
Alina Starzec
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2019-05-16 11:10:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2019-05-16 11:10:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki