Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2018r.

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od 01 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Ulotki dla cudzoziemców i pracodawców - zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1.01.2018 r.:


Zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2017-12-29 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-02 13:57:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki