☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 22.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje dla bezrobotnych

Zwrot kosztów przejazdu

  • Zwrot kosztów przejazdu na staż  - od 01.01.2019r. osoby bezrobotne skierowane na staż mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej (dotyczy umów stażowych zawieranych od 01.01.2019r.).

Szkolenia indywidualne

  • Szkolenia indywidualne - osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniu indywidualnym zapraszamy do składania Wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.


Zgłoszenia do ubezpieczeń

  • Zgłoszenie do ubezpieczeń dzieci - osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające na utrzymaniu dzieci powyżej 18 roku życia proszone są o dostarczanie do PUP zaświadczeń  o kontynuacji  nauki przez dzieci w szkole w celu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Powyższe zaświadczenia należy składać w pokoju nr 11.


Wypłaty zasiłków

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że zasiłki 
dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne są wypłacane 
w formie przelewu na rachunek bankowy osoby uprawnionej. 
Prosimy o dostarczanie do pokoju nr 11 dokumentu z aktualnym 
numerem konta.

Zaświadczenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje,
że zaświadczenia są wydawane tylko osobom bezrobotnym

za okazaniem dowodu osobistego.

W wyjątkowych sytuacjach osoby bezrobotne mogą
upoważnić osoby trzecie
(druk upoważnienia można pobrać)
w pokoju nr 1, 4, 7, 11, pokój 17-sekretariat).


Zwolnienia lekarskie

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje ,
że od dnia 01.02.2009r. bezrobotni są obowiązani do przedstawiania
zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA.
Nieprzedstawienie zaświadczenia  w wymaganej formie skutkuje
pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:
Art. 80 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.)


 Wizyty osób bezrobotnych

 Wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywają się indywidualnie w wyznaczonych terminach.


 
 
ilość odwiedzin: 1371163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X