☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole przeprowadzone w PUP

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2019 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

24.04.2019r.

Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności w zakresie zatrudniania cudzoziemców i programów aktywizacji osób bezrobotnych.

pok. 12

 

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2018 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewoda Łódzki

od 20.07.2018r.
do 10.08.2018r.

Realizacja przez PUP w Rawie Mazowieckiej zadań w zakresie:

1) instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n)

2) wymogów nałożonych przepisami określonymi w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w odnośnym rozporządzeniu wykonawczym w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

pok. 12

2.

Wojewoda Łódzki

od 12.10.2018r.
do 16.10.2018r

Kontrola w zakresie ilości, zasadności i terminowości wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.

pok. 12

 

3.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

od 29.11.2018r.
do 30.11.2018r

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" nr RPLD.08.01.00-10-0007/18-00

pok. 12

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2017 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

-

-

-

-

-

 

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej

2016 rok

 

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

od 09.05.2016r.
do 13.05.2016r.

Wydatkowanie środków Funduszu Pracy przez samorządy powiatów (starostów, prezydentów miast, dyrektorów powiatowych urzędów pracy działających z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta), przyznanych w latach 2014-2015 przez ministra właściwego do spraw pracy

pok. 12

2.

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

21.06.2016r.
 

Audyt wewnętrzny – audyt kontroli zarządczej oraz systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków

pok. 12

3.

Rada Powiatu w Rawie Mazowieckiej

12.07.2016r.

Kontrola działalności urzędu:
1. Wykorzystanie środków zewnętrznych na aktywizację zawodową bezrobotnych
2. Ilość zatrudnionych bezrobotnych na dłużej niż okres stażu dofinansowanego z urzędu
3. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Rawskim, w tym nowo powstających zakładów pracy

pok. 12

4.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łódzki

 

od 06.09.2016r.
do 21.09.2016r.

1. Organizowanie i finansowanie staży w 2015 roku
2. Wydatki na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w 2015 roku

pok. 12

 

2015 rok

p.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

od 28.04.2015r.
do 29.04.2015r.

Kontrola projektu "Niepełnosprawni - sprawni w działaniu"

Pok. Nr 12

2.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

 

od 28.04.2015r.
do 29.04.2015r.

Kontrola realizacji projektu "Urząd bliższy społeczeństwu VII"

Pok. Nr 12

3.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

 

   09.07.2015r.

Kontrola utrzymania trwałości rezultatów po zakończeniu projektu "Klucz do sukcesu"

Pok. Nr 12

 

2014 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

od 31.03.2014r.
do 30.12.2014r.

Audyt bezpieczeństwa informacyjnego

Pok. Nr 12

2.

Wojewoda
Łódzki

 

od 09.09.2014r.
do 22.09.2014r.

1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

3. Dofinansowanie studiów podyplomowych

Pok. Nr 12

 

2013 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

od 20.06.2013r.
do 21.06.2013r.

 

Kontrola projektu „Urząd bliższy społeczeństwu VI”

Pok. Nr 12

2.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

od 01.08.2013r.
do 02.08.2013r.

Kontrola projektu „Klucz do sukcesu”

Pok. Nr 12

 

2012 rok

Lp.

Organ prowadzący Kontrolę

Data przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Miejsce wglądu do protokołu PUP

1.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Łodzi

od 14.06.2012r.
do 15.06.2012r.

 

Kontrola projektu „Urząd bliższy społeczeństwu V”

Pok. Nr 12

2.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Łodzi
 

od 14.06.2012r.
do 15.06.2012r.

Kontrola projektu POKL
„Komputer – recepta na wykluczenie”

Pok. Nr 12

3.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Łodzi
 

od 26.07.2012r.
do 27.07.2012r.

Kontrola projektu  „Klucz
do sukcesu”

Pok. Nr 12

4.

 

Wojewoda
Łódzki

 

od 30.08.2012r.
do 17.09.2012r.

 

1. Realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w ramach CAZ
2. Nienależnie pobrane świadczenia
3. Dodatki aktywizacyjne
4. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych nr 7/2010 z dn. 03.11.2010r. dot. standardu usług – pośrednictwa pracy
 

Pok. Nr 12

5.

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

 

od 16.10.2012r.
do 17.10.2012r.

Kontrola w zakresie przydzielenia dotacji w ramach projektu „Mój Biznes – Moja Szansa” realizowanego w latach 2011-2012, a także funkcjonowania podległej jednostki

Pok. Nr 12

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2013-10-04 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Alina Starzec
(2020-01-20 12:12:37)
 
 
liczba odwiedzin: 1550107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X