Projekt pilotażowy pt.:"Wkręć się w mobilność" w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży"

logotypy flaga Polski oraz Godło Polski

 

Powiat Rawski/Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje

projekt pilotażowy dofinansowany ze środków

REZERWY FUNDUSZU PRACY

pod tytułem "Wkręć się w mobilność"

w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą

"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży".

 

Wartość dofinansowania i całkowita wartość projektu: 699 145 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2023 r. - 31.12.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pilotażowy we współpracy z 23 partnerami.

Celem projektu jest dotarcie do jak największej grupy osób młodych do 30 r. ż., z informacją i nowatorskimi rozwiązaniami jakie zostały ujęte w projekcie pilotażowym oraz utworzenie Punktu Kompleksowego Doradztwa dla młodzieży działającego w formułach:

 • stacjonarnej - Punkt Kompleksowego Doradztwa w siedzibie urzędu
 • mobilnej - Mobilny Punkt Kompleksowego Doradztwa funkcjonujący w szkołach ponadpodstawowych w powiecie rawskim
 • plenerowej - Mobilny Punkt Kompleksowego Doradztwa działający podczas imprez plenerowych w powiecie rawskim

Utworzony w ramach projektu Punkt Kompleksowego Doradztwa, oferować będzie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy do 30 r. ż. wsparcie i informację w zakresie następujących usług:

 1. aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
 2. udzielania informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej;
 3. doradztwa psychologicznego;
 4. doradztwa w zakresie edukacji;
 5. doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 6. doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych;
 7. doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

 

Podstawowe formy wsparcia w projekcie to staże.

Dodatkowo w ramach projektu pilotażowego zaplanowano nowatorskie elementy wspierające zatrudnienie uczestników programu. Są to:

 1. Praktyka asystencka
 2. Jednorazowa premia asystencka dla pracodawcy, który zatrudni uczestnika projektu
 3. Bon rozwojowy
 4. Bon mobilnościowy na  prawo jazdy kat. B
 5. Bon mobilnościowy na hulajnogę lub rower
 6. Bon wizerunkowy
  oraz jako nowatorska formuła świadczenia usług:
 7. poradnictwo specjalistyczne - doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne w formie online, telefonicznie ze wsparciem towarzyszącym w postaci słuchawek bezprzewodowych dla osób korzystających w projekcie z tych usług.

 

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 46 814 40 51 wew. 256, 259

Plakat informacyjny

Wytworzył:
Jolanta Górska
(2023-07-06)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2023-07-06 09:46:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2023-07-06 11:14:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki