Praca w Polsce - platforma online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy

Praca w Polsce - platforma online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy

link do strony pracawpolsce.gov.pl
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stworzyło nową platformę online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy www.pracawpolsce.gov.pl.
Platforma uruchomiona została 1 czerwca br. na podstawie dwóch aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1087);
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 2070, z późn. zm.).
Dzięki ww. rozwiązaniu każdy obywatel Ukrainy przebywający na  terytorium Polski i poszukujący pracy może utworzyć profil zawodowy w j. ukraińskim, j. polskim albo j. angielskim, a tym samym udostępnić informacje o swoich kompetencjach oraz potrzebach zawodowych i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców.
Platforma jest zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji  Elektronicznej umożliwiającym uwierzytelnianie użytkowników tego rozwiązania.  
Na platformie gromadzone są następujące dane o obywatelach Ukrainy:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL;
 • wiek;
 • płeć;
 • obywatelstwo;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Oferty pracy przetwarzane na platformie mogą być wprowadzane,  aktualizowane oraz usuwane przez:
 • pracodawców;
 • podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy;
 • podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.
Na platformie jest obecnie łącznie ponad 200 tysięcy ofert pracy  pochodzących z Centralnej Bazy Ofert Pracy oraz portali komercyjnych takich jak pracuj.pl, gowork i goldenline (trwają prace nad udziałem innych serwisów z ofertami pracy).
Wytworzył:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
(2022-07-18)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2022-07-18 13:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki