Rejestry

Rejestry prowadzone w Urzędzie:

  • rejestr osób bezrobotnych
  • rejestr osób poszukujących pracy 
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

- dostęp do rejestrów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)


Administratorem danych osobowych jest
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,
ul. 1-go Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 46 814 40 51, fax 46 814 35 34.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Alina Starzec, e-mail: iod@rawamazowiecka.praca.gov.pl

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:
Marcin Kalinowski, e-mail: iod@rawamazowiecka.praca.gov.pl
 

 

Wytworzył:
Alina Starzec
Udostępnił:
Kaczmarek Bożena
(2003-07-21 10:02:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Starzec Alina
(2022-10-13 10:43:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki