☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd  Pracy
w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1-go Maja 1A
NIP 835-10-04-915

tel. (046) 8144051; 8144518 fax (046) 8143534
wykaz numerów wewnętrznych
 
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych i komórkowych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 


e-mail: lorm@praca.gov.pl 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  (ePUAP)


XIX Targi Edukacyjne
 


NABÓR WNIOSKÓW - TARCZA BRANŻOWA

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż

NABÓR WNIOSKÓW

od 28.02.2021r. do 31.05.2021r.


KOMUNIKAT

w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze względu na znaczny wzrost zachorowań
 
rekomendujemy komunikację z klientami za pośrednictwem platformy usług elektronicznych: www.praca.gov.pl  lub  kontakt telefoniczny,
w sprawach pilnych prosimy o wejście do urzędu i skorzystanie z tele-domofonu.


1. INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI

Rejestracja bezrobotnych odbywa się przez platformę internetową www.praca.gov.pl

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI

INSTRUKCJA JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej, rejestracja bezrobotnych jest możliwa po złożeniu do urzędu kompletu wypełnionych formularzy i kopii dokumentów wymaganych do rejestracji. Dokumenty można przesłać na adres urzędu lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczoną przed siedzibą urzędu.

Informacja w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy tel. 46 8144051 wew. 253


2. INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH

Do odwołania wprowadzamy system telefonicznego kontaktu z doradcą klienta. Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście, jednocześnie zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.
Nr telefonu do doradców klienta: 46 8144518 wew. 260

Informacja w sprawie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów, list obecności na stażach, wydawania zaświadczeń tel. 46 8144051 wew. 251


3. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Do odwołania rekomendujemy świadczenie usług przez platformę internetową www.praca.gov.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową lorm@praca.gov.pl lub telefonicznie:

  • informacja w sprawie Tarczy Antykryzysowej tel. 46 8144051 wew. 262, 256, 201
  • informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy tel. 46 8144051 wew. 263, 260, 257
  • informacja w sprawie staży tel. 46 8144051 wew. 263
  • informacja w sprawie dofinansowań dla pracodawców, szkoleń dla osób bezrobotnych, dofinansowań na otwarcie działalności dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, KFS   tel. 46 8144051 wew. 262
  • informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców 46  8143534 wew. 252

W sprawach, które wymagają osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Uwaga:

Dokumenty dotyczące zatrudniania cudzoziemców będą sukcesywnie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, klienci będą powiadamiani telefonicznie lub przez wiadomość SMS. W przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się, prosimy o wskazanie osoby uprawnionej za pomocą załączonego wzoru upoważnienia (do każdej sprawy oryginał).

 logo - tarcza antykryzysowa


KOMUNIKAT DLA POŻYCZKOBIORCÓW
DOT. ZMIANY ZASAD UMORZENIA POŻYCZEK DO 5 TYS. ZŁ


Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

NABÓR WNIOSKÓW

od 02.04.2020r. - nabór ciągły

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

NABÓR WNIOSKÓW

od 26.06.2020r. - nabór ciągły

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

NABÓR WNIOSKÓW

od 24.06.2020r. - nabór ciągły

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającym pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19

NABÓR WNIOSKÓW

od 24.06.2020r. - nabór ciągły

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NABÓR WNIOSKÓW

od 24.06.2020r. - nabór ciągły

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

NABÓR WNIOSKÓW

od 26.06.2020r. - nabór ciągły


Zbiór owoców

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

 Zapraszamy także na strony:
 

Wojewódzki Urząd Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Portal Publicznych Służb ZatrudnieniaEuropejski Fundusz Społeczny

eu
Portal Unii Europejskiej

logo eures
Europejskie Służby Zatrudnienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2003-07-02 10:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2021-04-12 11:19:59)
 
 
liczba odwiedzin: 1620066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X