www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Poniedziałek 21.04.2014

zaawansowane

Powiatowy Urząd  Pracy
w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1-go Maja 1A
tel. (046) 8144051; 8144518 fax (046) 8143534
e-mail: lorm@praca.gov.pl  
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 


Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
miłego wypoczynku w rodzinnym gronie
życzy Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

tulipanyo2o3


INFORMACJA

NT.  BRAKU ŚRODKÓW
NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA

INFORMACJA


OGŁOSZENIA 2014
poniżej 14 000 euro

 

1. Rozeznanie cenowe - Oferta na  świadczenie usługi psychologicznej
2. Zaproszenie do składania ofert - "PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA"


REJESTRACJA PRZEZ INTERNET


  Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora,
z telefonów komórkowych wg taryfy operatora
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524


POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE, ŻE DNIA
02.05.2014r.
URZĄD  BĘDZIE  NIECZYNNY

Podstawa prawna:
art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r.


TEST TALENTÓW
pobież
Zapraszamy kobiety zarejestrowane w Urzędzie Pracy
i powracające na rynek pracy po urodzenia dziecka


NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI W DZIAŁANIU

pobież
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do pok. nr 8


 

popon

INFORMACJA


Informacja dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 01.01.2013r. zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne są wypłacane w formie przelewu na rachunek bankowy osoby uprawnionej. Prosimy o dostarczanie do pokoju nr 12 dokumentu z aktualnym numerem konta.


UWAGA BEZROBOTNI

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje,
że zaświadczenia są wydawane tylko osobom bezrobotnym

za okazaniem dowodu osobistego.

W wyjątkowych sytuacjach osoby bezrobotne mogą
upoważnić osoby trzecie
(druk upoważnienia można pobrać)
w pokoju nr 1, 4, 7, 12, pokój 17-sekretariat).


PROJEKT

Re-Turn Regions benefitting from returning migrants

Migracja powrotna korzyścia dla regionu 

WIĘCEJ


w ramach działania 6.2 PO KL
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt
„Mój biznes - Moja szansa"
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Okres realizacji projektu:  01.07.2011r. - 30.06.2014r.

 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


 Zapraszamy także na strony:
Wojewódzki Urząd Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia
Europejski Fundusz Społeczny

eu
Portal Unii Europejskiej

eures
Europejskie Służby Zatrudnienia

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2003-07-02 10:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Alina Starzec
(2014-04-16 10:38:05)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 637193

Zaokrąglony róg prawy