Adres i kontakt

Powiatowy Urząd  Pracy w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1-go Maja 1A
NIP 835-10-04-915

tel. (046) 8144051; 8144518 fax (046) 8143534
wykaz numerów wewnętrznych
 
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
* z telefonów stacjonarnych i komórkowych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 e-mail: lorm@praca.gov.pl 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  (ePUAP)


Ważne dla pracodawców i rolników!
Zatrudniając obywatela Ukrainy należy pamiętać:


✓ w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wprowadzono przepisy znacznie ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy w RP - obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują chęć pozostania w Polsce objęci są ochroną czasową i ich pobyt jest uznany za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r. Również ważność dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r. wydłuża się do 30 czerwca 2024 r. Także termin do opuszczenia RP oraz termin dobrowolnego powrotu obywateli Ukrainy zostały wydłużone do tej samej daty

✓ pracodawca ma obowiązek ustalenia legalnego pobytu obywatela Ukrainy, (konieczne jest sprawdzenie tytułu pobytowego) i potem

✓ ustalenie czy cudzoziemiec, aby mógł pracować w naszym kraju potrzebuje zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czy powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (dotyczy obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

✓ jeżeli podstawą zatrudnienia będzie powiadomienie to należy je wysłać do urzędu pracy w ciągu 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy

✓ dokonuje się tego przez system praca.gov.pl

✓ wysłanie powiadomienia nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty


Szanowni Państwo!
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w okresie 01.07.2023r – 31.12.2024r. realizuje projekt pilotażowy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 r.ż. z terenu powiatu rawskiego pt. „Wkręć się w mobilność”.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z dostępnych form wsparcia:
- 3 miesięczne praktyki asystenckie, w trakcie których osoba odbywająca praktyki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3600 zł brutto. Po praktykach wymagane jest zatrudnienie osoby na okres 3 miesięcy. Po wywiązaniu się z zatrudnienia pracodawca otrzymuje jednorazową premię w wysokości 3600 zł brutto.

- 6 miesięczne staże dla osób bezrobotnych, w trakcie których osoby otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1790,30 zł brutto/netto. Wymagana jest deklaracja zatrudnienia na okres 3 miesięcy po zakończonym stażu.

Zapraszamy do kontaktu pracodawców zainteresowanych wsparciem przy zwiększeniu zatrudnienia – więcej informacji pod numerem telefonu 46 814 40 51 wew. 263.
Na informację zwrotną czekamy do 12.04.2024r. do godziny 12:00.

plakat w formacie pdf

(plakat informacyjny - plik pdf ~148KB)

 


Logo XXI eTargi Edukacyjne

XXII Rawskie Targi Edukacyjne

 


UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2024 r.

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4 242 zł.
  • minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,70
     

Od 1 lipca 2024 r.

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4 300 zł.
  • minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 28,10

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. poz. 1893)


Ważne dla osób do 30 roku życia!

Podsumowanie Targów Pracy plakatplakat z podsumowaniem

Rawskie Targi Pracy - PODSUMOWANIE

W dniu 19 października 2023 roku

na terenie Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
odbyły się

Rawskie Targi Pracy 2023

Organizatorami Targów byli:
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej

 


flaga Polski i godło

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje
w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.
 projekt pilotażowy pt.: „WKRĘĆ SIĘ W MOBILNOŚĆ”
dofinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży".


logotypy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje
w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2024 r.
 projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie rawskim (I)"
dofinansowany z programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027

Działanie FELD.07.01


Praca dla Ukraińców / ПРАЦЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ!

Propozycje pracy i stażu
(46) 814-40-51 (wew. 252)
ul. 1 MAJA 1A
96-200 Rawa Mazowiecka
I PIĘTRO POKÓJ NR 9
ROZMOWA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Пропозиції роботи та стажування
(46) 814-40-51 (внут. 252)
вул. 1 MAJA 1A
96-200 Rawa Mazowiecka
1 ПОВЕРХ КІМНАТА НР 9
РОЗМОВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

grafika - link do strony pomoc dla ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terenie urzędu uruchomiony został punkt kontaktowy/informacyjny dla cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie.
Wyznaczony pracownik PUP udziela wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie, prowadzi też pośrednictwo pracy dla pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie tych osób.
Punkt znajduje się w siedzibie urzędu przy ul. 1 Maja 1A, pok. nr 9 na I piętrze, tel. 46 8144051 wew. 252


 Zapraszamy także na strony:

 

Wojewódzki Urząd Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Portal Publicznych Służb ZatrudnieniaEuropejski Fundusz Społeczny

eu
Portal Unii Europejskiej

logo eures
Europejskie Służby Zatrudnienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaczmarek Bożena
(2003-07-02 10:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-04-19 14:29:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki