Rozstrzygnięcia postępowania do 130 000 złotych

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł

2024 rok


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych informatyki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: SIGMA Joanna Rąpała, ul. Kolejowa 7, 74-500 Chojna. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena oferty: 28.646,70 zł, czas realizacji 1 rok od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 08.03.2024r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000,00 złotych  na „Organizację szkolenia dla bezrobotnych – ABC przedsiębiorczości” wybrano ofertę firmy: Business Balance Sp. z o.o. ul. Klonowa 12, 41-218 Sosnowiec, która złożyła najkorzystniejszą ofertę  i  zgodnie z  kryteriami oceny  otrzymała  89 punktów.  Wpływ oferty  – 24.01.2024r.,  cena brutto  2.700,00 zł  za  30 osób.  W   postępowaniu  wpłynęło 17 ofert w wyznaczonym terminie do składania ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Rawa Mazowiecka, dn. 07.02.2024r.


2023 rok


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000,00 złotych na „Organizację szkolenia dla bezrobotnych – ABC przedsiębiorczości” wybrano ofertę firmy: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Nowy Świat 54/56,  00-363 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i  zgodnie z  kryteriami oceny  otrzymała  97 punktów.  Wpływ oferty  – 29.05.2023r.,  cena brutto  2.754,00 zł  za  30 osób.  W   postępowaniu  wpłynęły 4   oferty w wyznaczonym terminie do składania ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Rawa Mazowiecka, dn. 02.06.2023r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Cena oferty: 56.160,20 zł, czas realizacji od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.

Rawa Mazowiecka, dn. 21.03.2023r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: ARTON Stusio Sp.J., ul. Piłsudskiego 3F, 95-200 Pabianice. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty nie podlegające odrzuceniu. Cena oferty: 15.459,17 zł (brutto), okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 31.01.2023r.


 

2022 rok


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych informatyki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: DRUKSTAR Wojciech Wierzbicki, ul. Króla Władysława Jagiełły 13/7, 25-634 Kielce. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena oferty: 22.424,13 zł, czas realizacji 1 rok od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 02.12.2022r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Szkolenie dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy i pracowników urzędu z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" wybrano ofertę firmy: DMS Polska Artur Pręciuk, ul. Jagiellońska 97/2, 20-806 Lublin, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i zgodnie z kryteriami oceny otrzymała 100 punktów. Kryteria oceny:1) cena: 14.400,00 zł za przeszkolenie 12 osób - 80 pkt;  2) doświadczenie wykonawcy: 30 szkoleń grupowych w ciągu ostatnich 3 lat - 10 pkt;  3) doświadczenie wykładowcy: 15 szkoleń grupowych w ciągu ostatnich 3 lat - 10 pkt

Rawa Mazowiecka, dn. 29.04.2022r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Organizację szkolenia dla bezrobotnych - ABC przedsiębiorczości" wybrano ofertę firmy: Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i zgodnie z kryteriami oceny otrzymała 95 punktów. Oferta wpłynęła 02.02.2022r., cena brutto: 5.940,00 zł za 30 osób. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

Rawa Mazowiecka, dn. 08.02.2022r.


2021 rok

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: PAPIRUS Wojciech Sujka, ul. Solidarności 1B, 96-200 Rawa Mazowiecka. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena oferty: 21.420,89 zł, czas realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 29.12.2021r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: NET-SYSTEM M.Tygielski, M.Godala, R.Dworak, ul. Rokicińska 142, 92-412 Łódź. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryteria oceny: 1) cena oferty: 20.590,20 zł, 2) rozszerzenie pamięci RAM do 16GB DDR4 - tak, poprawa jakości dźwięku monitorów - nie, 4) rozszerzenie gwarancji dla kamer internetowych do 36 m-cy: tak.

Rawa Mazowiecka, dn. 06.12.2021r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych informatyki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: SIGMA Joanna Rąpała, ul. Kolejowa 7, 74-500 Chojny. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena oferty: 17.244,60 zł, czas realizacji 1 rok od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 02.12.2021r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na świadczenie nadzoru autorskiego i usługi SaaS dla SEPI (Samorządowa Elekktroniczna Platforma Informacyjna) na okres 1 roku, zawarto umowę z firmą SYGNITY S.A., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa. Cena zamówienia: 16.686,18 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 22.11.2021r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000 zł na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej” wybrano ofertę firmy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Cena oferty: 104.243,00 zł, czas realizacji 2 lata od podpisania umowy.

Rawa Mazowiecka, dn. 18.03.2021r.


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000,00 złotych na „Organizację szkolenia dla bezrobotnych – ABC przedsiębiorczości” wybrano ofertę firmy: MATI  CONSULTING Szkolenia Iwona Świdurska, Mchy 6, 63-130 Książ Wielkopolski, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i zgodnie z  kryteriami oceny  otrzymała  97 punktów.  Wpływ oferty  – 11.02.2021r.,  cena brutto  5760,00 zł  za  30 osób. 
postępowaniu wpłynęły 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Rawa Mazowiecka, dn. 18.02.2021r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2014-10-02 14:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-03-08 15:22:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki