Akty prawne

Zewnętrzne akty prawne:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/

Nie zezwala się na komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP


Zarządzenia

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

2023 rok  
Lp. Numer zarządzenia Data zarządzenia Przedmiot zarządzenia Data wejścia w życie
1 1/2023 19.01.2023 w sprawie Planu finansowego na 2023 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 19.01.2023
2 2/2023 19.01.2023 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 19.01.2023
3 3/2023 19.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.. Przeprowadzania wizji lokalnych i weryfikowania prawidłowości realizacji umów zawartych w zakresie organizacji aktywnych form promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 19.01.2023
4 4/2023 20.01.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2023 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 20.01.2023
5 5/2023 03.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego na 2023 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 03.02.2023
6 6/2023 06.02.2023 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych 06.02.2023
7 7/2023 31.03.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego na 2023 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 31.03.2023
8 8/2023 31.03.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej 31.03.2023
9 9/2023 19.04.2023 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym - praca zdalna oraz wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 19.04.2023
10 10/2023 19.04.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia 19.04.2023
11 11/2023 19.06.2023 w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania 01.07.2023
12 12/2023 19.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego na 2023 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 19.06.2023

 

2022 rok  
Lp. Numer zarządzenia Data zarządzenia Przedmiot zarządzenia Data wejścia w życie
1 1/2022 03.01.2022 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż" 03.01.2022
2 2/2022 13.01.2022 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 13.01.2022
3 3/2022 13.01.2022 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia"  13.01.2022
4 4/2022 24.01.2022 w sprawie Planu finansowego na 2022 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 24.01.2022
5 5/2022 26.01.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2022 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 26.01.2022
6 6/2022 11.08.2022 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży 11.08.2022
7 7/2022 31.10.2022 w sprawie powołania ds. likwidacji weksli wystawionych na okoliczność zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 31.10.2022
8 8/2022 30.12.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego na 2022 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 30.12.2022

 

2021 rok  
Lp. Numer zarządzenia Data zarządzenia Przedmiot zarządzenia Data wejścia w życie
1 1/2021 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych 04.01.2021
2 2/2021 07.01.2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 07.01.2021
3 3/2021 07.01.2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia"  07.01.2020
4 4/2021 15.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 15.01.2021
5 5/2021 22.01.2021 w sprawie Planu finansowego na 2021 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 22.01.2021
6 6/2021 01.02.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 01.02.2021
7 7/2021 12.02.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 12.02.2021
8 8/2021 12.02.2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 12.02.2021
9 9/2021 18.02.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2021 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 18.02.2021
10 10/2021 24.02.2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia"  24.02.2021
11 11/2021 01.03.2021 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 27.02.2021
12 12/2021 01.03.2021 w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (VI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 19.02.2021
13 13/2021 03.03.2021 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży 03.03.2021
14 14/2021 15.03.2021 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 15.03.2021
15 15/2021 22.03.2021 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 22.03.2021
16 16/2021 09.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 09.04.2021
17 17/2021 16.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 16.04.2021
18 18/2021 23.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 23.04.2021
19 19/2021 26.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 26.04.2021
20 20/2021 04.05.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 04.05.2021
21 21/2021 04.05.2021 w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 04.05.2021
22 22/2021 07.05.2021 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii 08.05.2021
23 23/2021 05.07.2021 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży 05.07.2021
24 24/2021 30.12.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania 01.10.2021
25 25/2021 08.12.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania 22.12.2021
26 26/2021 30.12.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowego na 2021 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 30.12.2021

 

 

2020 rok

Lp. Numer
zarządzenia
Data
zarządzenia
Przedmiot zarządzenia
1 1/2020 08.01.2020 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"
 
2 2/2020 08.01.2020 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"
 
3 3/2020 08.01.2020 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia" 
 
4 4/2020 30.01.2020 w sprawie Planu finansowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej
 
5 5/2020 21.02.2020 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2020 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"
 
6 6/2020 6.03.2020 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"
 
7 7/2020 18.03.2020 w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej i klientów w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
 
8 8/2020 20.03.2020 w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej i klientów w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
9 9/2020 20.03.2020 w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu pracy zdalnej
 
10 10/2020 1.03.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej
 
11 11/2020 1.04.2020 w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej i klientów w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
12 12/2020 10.04.2020 w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej i klientów w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
13 13/2020 20.04.2020 w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
14 14/2020 4.05.2020 w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
15 15/2020 20.05.2020 w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
16 16/2020 1.06.2020 w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
17 17/2020 19.06.2020 w sprawie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
18 18/2020 10.08.2020 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
19 19/2020 12.10.2020 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
20 20/2020 12.10.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 
21 21/2020 30.11.2020 w sprawie dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej
 
22 22/2020 02.12.2020 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
23 23/2020 21.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej
 
24 24/2020 28.12.2020 w sprawie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w sposób podnoszący bezpieczeństwo pracowników i klientów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
25 25/2020 28.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

2019 rok

Lp.

Numer zarządzenia

Data zarządzenia

Przedmiot zarządzenia

1

1/2019

04.01.2019

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"

2

2/2019

04.01.2019

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia" 

3

3/2019

04.01.2019

w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"

4

4/2019

04.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

5

5/2019

07.01.2019

w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6

6/2019

20.02.2019

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2019 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"

7

7/2019

31.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

8

8/2019

31.05.2019

w sprawie dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

9

9/2019

19.06.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29.roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10

10/2019

23.12.2019

w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11

11/2019

30.12.2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

2018 rok

Lp.

Numer zarządzenia

Data zarządzenia

Przedmiot zarządzenia

1

1/2018

02.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"

2

2/2018

02.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" oraz "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej" 

3

3/2018

02.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia" 

4

4/2018

17.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2018 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"

5

5/2018

09.04.2018

w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Cd.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

6

6/2018

12.04.2018

w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7

7/2018

25.05.2018

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Polityki Bezpieczeństwa Informacji

8

8/2018

25.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Pracy

9

9/2018

19.06.2018

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży

10

10/2018

01.08.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia" 

11

11/2018

16.08.2018

w sprawie wyznaczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Inspektora Ochrony Danych

12

12/2018

08.10.2018

w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2017 rok
Lp. Numer zarządzenia Z dnia Przedmiot zarządzenia
1 1/2017 13.01.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego"
2 2/2017 13.01.2017 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"
3 3/2017 20.01.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym do 30 roku życia" 
4 4/2017 24.02.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2017 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"
5 5/2017 14.03.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" oraz "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej" 
6 6/2017 05.04.2017 w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
7 7/2017 05.04.2017 w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
8 8/2017 05.04.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia"
9 9/2017 02.05.2017 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"
10 10/2017 23.08.2017 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży
11 11/2017 15.09.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania wizji lokalnych i weryfikowania prawidłowości realizacji umów zawartych w zakresie organizacji aktywnych form promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
12 12/2017 15.09.2017 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"
13 13/2017 14.12.2017 w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania
14 14/2017 29.12.2017 w sprawie wprowadzenia "Kryteriów dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych"
15 15/2017 29.12.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

 

2016 rok
Lp. Numer zarządzenia z dnia... w sprawie...
1 1/2016 04.01.2016 zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie pracy w Rawie Mazowieckiej na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
2 2/2016 04.01.2016 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego"
3 3/2016 04.01.2016 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" oraz "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej" 
4 4/2016 04.01.2016 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia"
5 5/2016 04.01.2016 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"
6 6/2016 04.01.2016 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania osobom bezrobotnym do 30 roku życia bonów na zasiedlenie"
7 7/2016 26.01.2016 powołania komisji ds. opiniowania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
8 8/2016 26.01.2016 powołania komisji ds. przeprowadzania wizji lokalnych i weryfikowania prawidłowości realizacji umów zawartych w zakresie organizacji aktywnych form promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
9 9/2016 01.04.2016 wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
10 10/2016 18.05.2016 realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11 11/2016 01.06.2016 realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
12 12/2016 04.10.2016 powołania komisji ds. opiniowania wniosków o organizację staży
13 13/2016 09.11.2016  wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej „Zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy"

 

2015 rok

Lp.

Numer zarządzenia

z dnia...

w sprawie...

1

1/2015

30.01.2015

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego"

2

2/2015

28.04.2015

w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

3

3/2015

15.05.2015

powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

4

4/2015

15.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

5

5/2015

11.06.2015

realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6

6/2015

29.06.2015

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej

7

7/2015

07.07.2015

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej"

8

8/2015

29.09.2015

wprowadzenia "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" oraz "Regulaminu przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej" 

9

9/2015

08.10.2015

realizacji projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10

10/2015

19.10.2015

w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego

11

11/2015

30.12.2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

2014 rok
Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
1 1/2014 03.01.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania
2 2/2014 27.01.2014 oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej
3 3/2014 27.01.2014 wprowadzenia "Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - dofinansowania" oraz "Regulaminu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego"
4 4/2014 17.02.2014 dni wolnych od pracy w 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej
5 5/2014 01.04.2014 realizacji projektu "Niepełnosprawni - sprawni w działaniu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6 6/2014 15.05.2014 wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
7 7/2014 16.06.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Regulaminu Wynagradzania

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2011-02-21 10:36:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Starzec Alina
(2023-07-11 13:53:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki