Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres ESP Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej na ePUAP: 
/puprawa/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP, które umożliwią podpisanie przesyłanego dokumentu.

Pismo ogólne można wysłać po zalogowaniu się na ePUAP, klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza PUP

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot, do którego ma zostać wysłane pismo, wpisując w pole "Ustaw/zmień adresata" minimum 4 znaki nazwy podmiotu. Poniżej pokaże się lista podmiotów, których nazwa jest zgodna z wpisem w polu. Należy wybrać:
             POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Do pisma ogólnego można dołączyć załączniki. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione po wysłaniu dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy, wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wytworzył:
Marcin Kalinowski
(2014-10-31)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2014-10-31 12:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2014-10-31 15:24:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki