Zestawienie majątku

Tabela majątku PUP wg stanu na dzień 31.12.2023r.

 

  • Nieruchomości, grunty - 0,00 zł
  • Środki Trwałe – 352 579,99 zł
  • Pozostałe środki trwałe - 484 002,54
  • Wartości niematerialne i prawne - 11 240,79 zł
  • Pozostałe wartości niematerialne i prawne – 38 680,84 zł

Razem: 886 504,16 zł (wartość inwentarzowa brutto)

Wytworzył:
Alina Starzec
(2020-01-20)
Udostępnił:
Kaczmarek Bożena
(2003-07-09 12:23:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-02-28 10:54:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki