☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd  Pracyw Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1-go Maja 1A
NIP 835-10-04-915

tel. (046) 8144051; 8144518 fax (046) 8143534
wykaz numerów wewnętrznych
 
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych i komórkowych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 e-mail: lorm@praca.gov.pl 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  (ePUAP)


UWAGA!!!

OD 12.07.2022 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE WYSOKOŚCI WPŁAT ZA:

 

  • ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - 100 ZŁ
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA LUB PRZEDŁUŻENIA NA  PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCOWI - 30 ZŁ

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13.06.2022 r. poz. 1346)


Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż nadal prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanych projektów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

STAŻ
dla osób młodych
do 29 roku życia

w ramach projektu:
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (V)”

ciągły,
do
wyczerpania
środków

STAŻ
dla osób w wieku 30 lat
i więcej

w ramach projektu:
„AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU
ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (VI)”

ciągły,
do
wyczerpania
środków

  • Wnioski należy składać w pok. 17 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
  • Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie urzędu w Rawie Mazowieckiej – pok. 4.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej urzędu: http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl w zakładce Programy EFS realizowane przez PUP w Rawie Mazowieckiej oraz w pok. 4 lub pod numerem telefonów: 46 814-40-51 wew. 259 lub wew. 263.

 


 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
więcej na temat programu tutaj


Praca dla Ukraińców / ПРАЦЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ!

Propozycje pracy i stażu
(46) 814-40-51 (wew. 252)
ul. 1 MAJA 1A
96-200 Rawa Mazowiecka
I PIĘTRO POKÓJ NR 9
ROZMOWA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Пропозиції роботи та стажування
(46) 814-40-51 (внут. 252)
вул. 1 MAJA 1A
96-200 Rawa Mazowiecka
1 ПОВЕРХ КІМНАТА НР 9
РОЗМОВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ


Targi Edukacyjne logo
XX Targi Edukacyjne


 

KOMUNIKAT

PRZEDSIĘBIORCY, PRACODAWCY, ROLNICY

Szanowni Państwo,

     W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz napływem ludności szukającej pomocy i azylu w naszym powiecie, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Państwa przedsiębiorstwach/gospodarstwach. Prosimy o przekazanie tej informacji do Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej na adres e-mail: cudzoziemcy@rawamazowiecka.praca.gov.pl.


grafika - link do strony pomoc dla ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terenie urzędu uruchomiony został punkt kontaktowy/informacyjny dla cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie.
Wyznaczony pracownik PUP udziela wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie, prowadzi też pośrednictwo pracy dla pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie tych osób.
Punkt znajduje się w siedzibie urzędu przy ul. 1 Maja 1A, pok. nr 6 na I piętrze, tel. 46 8144051 wew. 257

 


UWAGA

w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia  epidemicznego związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
rekomendujemy komunikację z klientami za pośrednictwem platformy usług elektronicznych: www.praca.gov.pl  lub kontakt telefoniczny.

Zasady obsługi klientów:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI

Zaleca się rejestrację osób bezrobotnych się przez platformę internetową www.praca.gov.pl

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI

INSTRUKCJA JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

Rejestracja osób bezrobotnych jest również możliwa po złożeniu do urzędu dokumentów wymaganych do rejestracji wraz z kompletem wypełnionych formularzy, które można pobrać ze  strony internetowej PUP, lub otrzymać w siedzibie urzędu.

Dokumenty należy dostarczyć do urzędu po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu wizyty -
tel. 46 8144051 wew. 253


2. INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Do odwołania wprowadzamy system telefonicznego kontaktu z doradcą klienta.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście, jednocześnie zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.
Nr telefonu do doradców klienta: 46 8144518 wew. 260

Informacja w sprawie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów, list obecności na stażach, wydawania zaświadczeń tel. 46 8144051 wew. 251

W sprawach, które wymagają osobistego kontaktu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i ustalenie terminu wizyty.


3. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Rekomendujemy świadczenie usług przez platformę internetową www.praca.gov.pl

W sprawach, które wymagają osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i ustalenie terminu wizyty.

Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową lorm@praca.gov.pl lub telefonicznie:

  • informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy tel. 46 8144051 wew. 263, 260, 259
  • informacja w sprawie staży tel. 46 8144051 wew. 263
  • informacja w sprawie dofinansowań dla pracodawców, szkoleń dla osób bezrobotnych, dofinansowań na otwarcie działalności dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, KFS   tel. 46 8144051 wew. 262
  • informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców 46  8143534 wew. 252

Uwaga:
Dokumenty dotyczące zatrudniania cudzoziemców będą wydawane sukcesywnie, o terminie odbioru dokumentów pracodawcy będą powiadamiani telefonicznie lub przez wiadomość SMS. W przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się, prosimy o pisemne upoważnienie osoby uprawnionej do odbioru dokumentów.


 Zapraszamy także na strony:
 

Wojewódzki Urząd Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Portal Publicznych Służb ZatrudnieniaEuropejski Fundusz Społeczny

eu
Portal Unii Europejskiej

logo eures
Europejskie Służby Zatrudnienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaczmarek Bożena
(2003-07-02 10:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2022-07-04 14:54:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538