☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty do pobrania

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

1. Wniosek o rejestrację
2. Klauzula RODO
3. Informacja dla osób rejestrujących się w PUP
4. Oświadczenia (4)
5. Oświadczenie - karta rejestracyjna
6. Oświadczenie rejestrowanego
7. Oświadczenie NFZ
8. Wniosek o przekazanie świadczenia na konto bankowe

 

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC

Wniosek o wykreślenie z rejestru bezrobotnych

Informacja Starosty - wniosek - PDF
Informacja Starosty - wniosek - DOCX

Informacja Starosty - upoważnienie - PDF
Informacja Starosty - upoważnienie - DOC
 

Staż

Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - PDF
Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - DOC

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - PDF
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - DOC
Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych - PDF
Lista obecności - PDF
Wniosek o dni wolne - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu - PDF
Sprawozdanie z przebiegu stażu - DOC
Opinia - PDF Opinia - DOC

Sprawozdanie z przebiegu stażu RPO - DOC
Sprawozdanie z przebiegu stażu RPO - PDF
Opinia RPO- PDF  Opinia RPO - DOC


Sprawozdanie z przebiegu stażu  PO WER(V) - PDF
Sprawozdanie z przebiegu stażu   PO WER (V) - DOC
Opinia PO WER (V) - PDF Opinia PO WER (V) - DOC

Roboty publiczne

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje):

 • Wniosek o dofinansowanie - PDFDOCX
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin przyznawania dofinansowania- PDF
 • Wzór zaświadczenia dla poręczyciela - do zawarcia umowy o dofinansowanie - PDF, DOCX
 • Rozliczenie dofinansowania - PDFDOCX
 • Rozliczenie dofinansowania po 12 m-cach - PDF, DOCX

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 • Wniosek o refundację kosztów - PDFDOCX
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia - PDF
 • Wzór zaświadczenia dla poręczyciela - do zawarcia umowy o refundację - PDFDOCX
 • Rozliczenie refundacji - PDFDOCX

Prace interwencyjne:

 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych - PDF, DOCX
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - PDFDOCX

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 

Bony na zasiedlenie:

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - PDFDOCX

      Załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej - PDFDOCX
 • Deklaracja osoby bezrobotnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej - PDFDOC
 • Oświadczenie poręczyciela o dochodach i zobowiązaniach finansowych- PDFDOCX
 • Wzór zaświadczenia dla poręczyciela - do zawarcia umowy o bon na zasiedlenie - PDFDOCX

      Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym  do 30 roku życia - PDF

Szkolenia indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - PDF, DOCX

Dodatek aktywizacyjny

 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego  PDFDOCX
 • Zaświadczenie DOC  PDF
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2009-03-12 08:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Bożena
(2022-06-23 11:19:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538