Dokumenty do pobrania

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH

1. Wniosek o rejestrację
2. Klauzula RODO
3. Informacja dla osób rejestrujących się w PUP
4. Oświadczenia (3)
5. Oświadczenie rejestrowanego
6. Oświadczenie NFZ
7. Wniosek o przekazanie świadczenia na konto bankowe

 

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - PDF

DRUK ZGŁOSZENIA OFERTY PRACY - DOC

Wniosek o wykreślenie z rejestru bezrobotnych - PDF

Informacja Starosty - wniosek - PDF
Informacja Starosty - wniosek - DOCX

Informacja Starosty - upoważnienie - PDF
Informacja Starosty - upoważnienie - DOC
 

Staż

Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - PDF
Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - DOC

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - PDF
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż - DOC
Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych - PDF
Lista obecności - PDF
Wniosek o dni wolne - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu - PDF
Sprawozdanie z przebiegu stażu - DOC
Opinia - PDF Opinia - DOCX

 

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych EFS+ - PDF
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych EFS+ - DOC
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych – pracodawców i przedsiębiorców - uczestników projektu EFS PLUS - PDF

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż EFS+ - PDF
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż EFS+ - DOCX


Kryteria dot. zwrotu kosztów przejazdów osobom bezrobotnym skierowanym na staż EFS+ - PDF
Lista obecności EFS+ - PDF
Wniosek o dni wolne EFS+ - PDF

Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS+ - PDF
Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS+ - DOC
Opinia EFS+ - PDF Opinia EFS+ - DOC


Roboty publiczne

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje):

           - Projektu EFS PLUS - PDFDOC
           - środków Funduszu Pracy - PDF, DOC

 • Rozliczenie dofinansowania po 12 m-cach - PDF, DOCX

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 • Wniosek o refundację kosztów - PDFDOCX
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Regulamin refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia - PDF
 • Wzór zaświadczenia dla poręczyciela - do zawarcia umowy o refundację - PDFDOCX
 • Rozliczenie refundacji - PDFDOCX

Prace interwencyjne:

 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych - PDF, DOCX
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - PDFXLS
 • Kody terytorialne gmin - PDF
 • Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - PDFDOCX

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 

Bony na zasiedlenie:

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - PDF, DOCX

      Załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej - PDFDOCX
 • Deklaracja osoby bezrobotnej o rozpoczęciu działalności gospodarczej - PDFDOC
 • Oświadczenie poręczyciela o dochodach i zobowiązaniach finansowych- PDFDOCX
 • Wzór zaświadczenia dla poręczyciela - do zawarcia umowy o bon na zasiedlenie - PDFDOCX

      Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym  do 30 roku życia - PDF

Szkolenia indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną - PDF, DOCX

Dodatek aktywizacyjny

 • Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego  PDFDOC
 • Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego PDF, DOC
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2009-03-12 08:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Bożena
(2024-04-12 13:46:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki