Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul. 1Maja 1A  tel. 46-814-40-51, 46-814-45-18.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna Major, e-mail: iod@rawamazowiecka.praca.gov.pl, adres do korespondencji: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka
3. Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych: Marcin Kalinowski, e-mail: iod@rawamazowiecka.praca.gov.pl, adres do korespondencji: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Szczegółowe informacje dostępne są  w zakładkach:

Informacyjna dla osób fizycznych– pracodawców i przedsiębiorców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej

Informacyjna dla osób fizycznych– wnioskodawców i poręczycieli

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja dla kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych w monitoringu wizyjnym


Niniejsze klauzule informacyjne zamieszczone są na tablicach informacyjnych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Wytworzył:
Anna Major
(2024-03-20)
Udostępnił:
Starzec Alina
(2019-03-18 10:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2024-03-20 11:31:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki