Udostępnianie danych z rejestrów

Dane zawarte w rejestrach udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

Formularz wniosku do pobrania: druk wniosku.

 

 

Wytworzył:
Alina Starzec
Udostępnił:
Kaczmarek Bożena
(2003-07-21 11:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2006-07-18 12:30:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki