☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
 
Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywających staż lub szkolenie poza miejscem zamieszkania.
 
KTO MOŻE UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
O zwrot kosztów przejazdu mogą ubiegać się bezrobotni, którzy na podstawie skierowania PUP podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie lub odbywają zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania. Wynagrodzenie uzyskiwane przez osoby skierowane do pracy nie może przekraczać 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
CO POWINIEN ZROBIĆ BEZROBOTNY, BY OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
Bezrobotny obowiązany jest złożyć w PUP wniosek o zwrot kosztów przejazdu do pracy, do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia z załączeniem wymaganych dokumentów i listy obecności w pracy, na stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.
 
OKRES PRZEZ KTÓRY BEZROBOTNY MOŻE OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
  • bezrobotny skierowany przez PUP, który podjął pracę może otrzymać zwrot kosztów przejazdu przez okres do 12 miesięcy,
  • bezrobotny skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu za okres ich odbywania.
 Szczegółowe informacje:(46) 814-40-51 wew. 262
 
 
 
ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy poza miejscem zamieszkania.
 
KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE ZE STRONY PUP
O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
2) mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
3) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
CO POWINIEN ZROBIĆ BEZROBOTNY BY OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
Bezrobotny obowiązany jest złożyć w PUP wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania w związku ze skierowaniem do pracy, na staż lub przygotowanie zawodowe nie później niż 30 dni od podjęcia zatrudnienia. Zwrot kosztów zakwaterowania następuje w oparciu o złożony wniosek.
Finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie poza miejsce zamieszkania jest określone w umowie z jednostką szkoleniową.
 
OKRES, PRZEZ KTÓRY BEZROBOTNY MOŻE OTRZYMYWAĆ ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
  • bezrobotny, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową może otrzymać zwrot kosztów zakwaterowania przez okres do 12 miesięcy,
  • bezrobotny skierowany na staż lub przygotowanie zawodowe może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania do czasu ich ukończenia.
 UWAGI: Podstawą ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania jest udokumentowanie poniesionych kosztów.
 
Szczegółowe informacje: (46) 814-40-51 wew. 258

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2008-05-06 09:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2019-08-28 09:51:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1458570

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X