☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Praktyczna Nauka Zawodu Dorosłych

Cel praktycznej nauki zawodu dorosłych:

 • Nabywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i bezrobotnym.
 • Kwalifikacje potwierdzone są egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez izbę rzemieślniczą.

Kogo można przyjąć w ramach programu:

 • Osoby bezrobotne
 • Osoby poszukujące pracy uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
 • Osoby poszukujące pracy będące żołnierzami rezerwy,
 • Osoby poszukujące pracy pobierające rentę szkoleniową.
 • Osoby poszukujące pracy, które pobierają świadczenie szkoleniowe.
 • Osoby poszukujące pracy, które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.

Czas trwania programu:

od 6 do 12 miesięcy.

Wysokość pomocy finansowej z PUP:

 • podczas odbywania praktycznej nauki zawodu bezrobotny/poszukujący pracy otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,
 • wypłacamy Pracodawcy do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc na pokrycie wydatków poniesionych na uczestnika praktycznej nauki zawodu,
 • Pracodawca może otrzymać premię w kwocie od 2.400 do 4.800 zł jeśli osoba bezrobotna/poszukująca pracy pomyślnie zda egzamin potwierdzający jej kwalifikacje.

Koszty pracodawcy:

Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z nauką osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy.

Uwagi:

 • Jeśli pracodawca chce realizować praktyczną naukę zawodu dorosłych powinien posiadać lub jego pracownik, kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 (DZ.U. nr 244, poz. 1626).
 • Refundacja oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
   
Wytworzył:
Bożena Kaczmarek
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2008-05-07 11:34:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Bożena Kaczmarek
(2015-02-17 15:40:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1491640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X