☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie wynagrodzenia osób 50 PLUS

Cel:

Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły 50 lat.

Czas trwania:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat.
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wysokość pomocy finansowej z PUP:

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Koszty pracodawcy:

Pracodawca pokrywa część kwoty wynagrodzenia, tak aby osoba bezrobotna otrzymała wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej aniżeli minimalne wynagrodzenie.

Uwagi:

  • Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego  zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, skierowania osoby bezrobotnej na okres 12 miesięcy oraz 12 miesięcy w przypadku, skierowania osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy.
  • W przypadku niewywiązania się z warunku dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 
 
ilość odwiedzin: 1491607

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X