☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja starosty

Informacja starosty od 1 stycznia 2018 r.

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.
 

UWAGA PRACODAWCY

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że informację starosty wydaje się w ciągu 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa łódzkiego zwolnione z opinii starosty są zawody:

 

Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu
 

1.

243402

Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

2.

229501

Optometrysta

3.

251301

Architekt stron internetowych

4.

333390

Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

5.

422201

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

6.

251102

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

7.

251401

Programista aplikacji

8.

251201

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

9.

814208

Operator wtryskarki

10.

834401

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

11.

332101

Agent ubezpieczeniowy

12.

228203

Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej

13.

833202

Kierowca ciągnika siodłowego

14.

833203

Kierowca samochodu ciężarowego

15.

753105

Krawiec

16.

721204

Spawacz

17.

214903

Inżynier automatyki i robotyki

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane będą tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu pod adresem: http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl w zakładce : dokumenty do pobrania.
 2. Odbiór dokumentów dotyczących ofert pracy złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, w celu uzyskania informacji starosty, odbywa się przy ulicy 1 Maja 1A w pok. 9  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.
 3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej  kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 4. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej nieprawidłowości zawartych w ofercie, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 5. Elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń
  na danych stanowiskach panujących na rawskim rynku pracy (Miasto i Powiat), ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
 6. W związku z poważnymi wątpliwościami, związanymi z faktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, zgłaszanymi przez placówki Straży Granicznej, oddziały ZUS, Inspekcję Pracy oraz Urzędy Skarbowe Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
  w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura".
 7. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 8. W przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca w częściowym wymiarze etatu, pracodawca powinien podać inne źródło dochodu (dane innego pracodawcy / studia / innego źródła dochodu etc.). W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w miesiącu (informacje
  te można zamieścić np. w polu wymiar czasu pracy).
 9. Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników związanych
  z budownictwem są zobowiązani do wpisania w ofercie pracy aktualnych adresów budowy (miejsca wykonywania pracy) oraz dołączenia poświadczeń podwykonawstwa dla firm budowlanych bądź deweloperskich na adres: lorm@praca.gov.pl lub wpisania w rubryce ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  w zgłoszeniu oferty pracy danych kontaktowych podmiotów zlecających roboty budowlane.
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w przypadku oferty pracy na podstawie umowy o dzieło będzie dokonywał oceny zasadności jej zgłoszenia. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy na podstawie umowy o dzieło mają obowiązek podania czasu trwania umowy oraz wartości dzieła.
 11. Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako agencje pracy i agencje pracy tymczasowej zobowiązani są do wskazania pracodawcy użytkownika wraz z NIP.
 12. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł
  w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania
  w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  Dz. U. z 2017r. poz 1065, z późn. zm.).

 

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy; wynagrodzeniem; ilością ofert i miejsc pracy itp. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej będzie umieszczać w treści informacji starosty. Każdorazowo liczba podawanych stanowisk pracy budząca wątpliwość urzędu będzie w konsekwencji powodować zawiadamianie Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Do pobrania

OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU PRACODAWCY (WŁAŚCICIELA FIRMY, CZŁONKÓW ZARZĄDU, OSOBY FIZYCZNEJ etc.) KAŻDORAZOWO DO ODBIORU INFORMACJI STAROSTY MA OBOWIĄZEK POSŁUGIWAĆ SIĘ NINIEJSZYM UPOWAŻNIENIEM.

Upoważnienie - PDF   DOC


 
 
liczba odwiedzin: 1550123

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X