Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Poniedziałek 11.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd  Pracy
w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1-go Maja 1A
tel. (046) 8144051; 8144518 fax (046) 8143534
wykaz numerów wewnętrznych

e-mail: lorm@praca.gov.pl  

NIP 835-10-04-915

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  (ePUAP)

 Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora,
z telefonów komórkowych wg taryfy operatora
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524


Działania zrealizowane przez PUP w ramach OTK


plakat - dodtacje


staze plakat


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

Na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informujemy, iż projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który wdraża dyrektywę 2014/36/UE dot. przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej oraz modyfikuje tzw. procedurę oświadczeniową, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 marca br. Projekt zostanie wkrótce przesłany do prac parlamentarnych.
Rada Ministrów uzgodniła przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy
na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz przedłużenie do końca 2018 r. okresu, w którym możliwe będzie wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę w związku z wcześniej zarejestrowanym oświadczeniem.


Zwrot kosztów przejazdu na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 01.01.2017r. osoby bezrobotne skierowane na staż mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej (dotyczy umów stażowych zawieranych od 01.01.2017r.)


 

27.10.2016r. - podsumowanie spotkania ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

W dniu 27.10.2016r. w godz. 10.00 – 14.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej ul. Plac Wolności 1 odbyło się spotkanie na temat „ZATRUDNIANIA  CUDZOZIEMCÓW", w którym uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej z Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba osób uczestniczących – szacuje się około 200 osób.

Kolejne spotkanie na temat nowych zasad zatrudniania cudzoziemców (na podstawie zezwoleń na pracę sezonową lub pracę krótkoterminową ) zaplanowano na miesiąc luty 2017. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele:

·Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

·Urzędu Skarbowego

Informacja o dokładnym terminie spotkania zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

ZASADY REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ
PREZENTACJA ZUS
 


Informacje dot. rejestracji „Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”

INFORMACJA 1

Od dnia 03 października 2016r. wprowadzony jest system kolejkowy dotyczący wydawania „Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.”

Numery do rejestracji Oświadczeń na dzień bieżący i kolejne są wydawane od godziny 8.00 do 14.30 w Punkcie Informacyjnym na parterze urzędu.


INFORMACJA 2

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż nie przyjmuje:
- zwrotów Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
- zgłoszeń dot. nie zgłoszenia się cudzoziemców do pracy lub rezygnacji z pracy.

O wystąpieniu ww. sytuacji należy informować Placówkę Straży Granicznej w Łodzi.

Kontakt:
ul. Gen Maczka 35
94-328 Łódź
tel. 42 689 38 20, 42 689 38 51
e-mail: lodz@strazgraniczna.pl


INFORMACJA 3

„Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji,  Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” zarejestrowane drogą elektroniczną wydawane są w pokoju nr 4 lub 15 w godzinach od 8.30 do 14.30.

Link do rejestracji elektronicznej OŚWIADCZENIA o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Formularz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziiemcowi
 


ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET
(kliknij w link aby przejść do właściwej strony)

Powiatowy Urząd Pracy umożliwia złożenie przez internet:

  • zgłoszenia do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
  • zgłoszenia oferty pracy
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
  • wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
  • wniosek o skierowanie na szkolenie
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
  • pismo do urzędu

 


INFORMACJE

1. Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniu indywidualnym zapraszamy do składania Wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

2. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające na utrzymaniu dzieci powyżej 18 roku życia proszone są o dostarczanie do PUP zaświadczeń  o kontynuacji  nauki przez dzieci w szkole w celu prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Powyższe zaświadczenia należy składać w pokoju nr 11

 


 Zapraszamy także na strony:
 

Wojewódzki Urząd Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia
Europejski Fundusz Społeczny

eu
Portal Unii Europejskiej

logo eures
Europejskie Służby Zatrudnienia

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bożena Kaczmarek
(2003-07-02 10:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kalinowski
(2017-12-07 11:18:58)
 
 
ilość odwiedzin: 1080746

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X