☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działanie 8.1 RPO WŁ

banner

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej
 

„AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (V)”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje pozakonkursowy projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VIII, Działanie VIII.I.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie rawskim.

Zakres pomocy w ramach projektu:

Każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 dobranych indywidualnie form wsparcia, w tym:

 • identyfikacja potrzeb poprzez ustalenie bądź aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • zastosowanie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,
 • trzeci element pomocy wybierany w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym wsparcie jest udzielane, spośród poniższej wymienionych form wsparcia realizowanych w projekcie:
  • staże
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotne,
które:

1. znajdują się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

2. są mężczyznami w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt 1, tj.  nie znajdują się
     w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (nie są osobą o niskich kwalifikacjach, osobą
     z niepełnosprawnościami, osobą długotrwale bezrobotną).

Co najmniej 10% uczestników projektu stanowić będą  osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej lub osoby z niepełnosprawnościami.

KIEDY, GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU ?

Zarejestrowani bezrobotni, zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul. 1-go Maja 1A :

 • pokój nr 4
 • pokój nr 6
 • pokój nr 7
 • pokój nr 15.

Staże  – rekrutacja: styczeń 2019 - czerwiec 2020, zaplanowana liczba osób: 80. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja: styczeń 2019 - grudzień 2020, zaplanowana liczba osób: 48. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Rekrutacja uwzględnia preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Pracodawców i przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

i kontaktu osobistego - pokój nr 4 (staże) w siedzibie urzędu
bądź telefonicznego pod nr: 46 814-40-51 wew.
259.


Planowane efekty projektu:

 • skierowanie do udziału w stażach 80 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 48 osobom,
 • każdemu uczestnikowi projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie poprzez opracowanie bądź aktualizację Indywidualnego Planu Działania i zastosowanie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie przez:

 - co najmniej 42% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej,
    kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do
    poziomu ISCED 3;

-  co najmniej 52% osób nienależących do ww. grup .

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY, KTÓRA UDZIELI INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU:

 Jolanta Górska – specjalista ds. programów - pokój nr 6. tel. 46 814-40-51 wew. 257  

 

Okres realizacji projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Wartość projektu: 1 716 974,00
Dofinansowanie projektu z UE: 1 459 428, 00 zł.

 

Data aktualizacji informacji: 15.07.2019r.

PLAKAT

PLAKAT


 
 
liczba odwiedzin: 1550112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X