☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poddziałanie 1.1.1 PO WER

power logotypy

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej  
 

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej obecnie realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w powiecie rawskim.

Zakres pomocy:

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty co najmniej 3 elementami indywidualnej i kompleksowej pomocy:

 • przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie, spośród poniższego katalogu:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo jest projekt:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Rawie Mazowieckiej jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby z kategorii NEET, tj. spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami, które nie pracują
 2. są osobami, które nie kształcącą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym
  w trybie stacjonarnym albo zaniedbuję obowiązek szkolny lub nauki)
 3. są osobami, które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

 • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
 • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Kiedy, gdzie i w jaki sposób można się zgłosić do projektu?

Nabór na poszczególne formy wsparcia jest prowadzony na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta indywidualnego -
pokój nr 4, 6, 7 i 15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek:

Jolanta Górska – specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, pokój nr 6. telefon 46 814 40 51  wew. 257

Planowane efekty:

 • skierowanie do udziału w stażach 140 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 28 osobom.
 • Ponadto każdej z zakwalifikowanych do projektu osób zostanie zagwarantowane ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz realizacja poradnictwa zawodowego.

Wartość projektu: 1 656 844,00zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 388,00zł.


Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. - 31.12.2019r.

 

Data aktualizacji informacji: 15.07.2019r.


 
 
ilość odwiedzin: 1341924

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X