☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poddziałanie 1.1.1 PO WER

power logotypy

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej  
 

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE RAWSKIM (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) w powiecie rawskim.

Zakres pomocy:

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty 3 elementami indywidualnej i kompleksowej pomocy, to jest:

  1. przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
  2. poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy,
  3. trzeci element pomocy wybierany w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie w postaci stażu lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo jest projekt:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Rawie Mazowieckiej jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby z kategorii NEET, które łącznie spełniają trzy warunki:

  1. nie pracują
  2. nie kształcącą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki)
  3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia udzielane jest w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, to znaczy w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Kiedy, gdzie i w jaki sposób można się zgłosić do projektu?

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, w ramach posiadanych środków finansowych. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z doradcą klienta indywidualnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej pokój nr 4, pokój nr 6, pokój nr 7 i pokój nr 15.

Informacji i wskazówek udzieli:

Jolanta Górska – Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, pokój nr 6
telefon 46 814 40 51 / 46 814 45 18 wew. 257

Planowane efekty:

  1. skierowanie do udziału w stażach 181 osób,
  2. przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 27 osobom.

Ponadto każdej z zakwalifikowanych do projektu osób zostanie zagwarantowane przygotowanie/lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz objęcie usługą poradnictwa zawodowego/lub pośrednictwa pracy.

Wartość projektu: 2 083 185,00zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 755 708,00zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.12.2021r.

Plakat projektu PO WER
(Plakat ~ 630 KB)

Data aktualizacji informacji: 02.01.2020r.


 
 
liczba odwiedzin: 1552308

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X