☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Informacja dla Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepisy te stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie w okresie lub w okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Wytworzył:
Kacper Mirowski
(2020-04-03)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2020-04-03 14:00:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2020-04-03 14:02:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1031538