EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W DNIACH 19-23.06.2023R.

„EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2023”
w powiecie rawskim

12-16.06.2023r.
 

Data

Czas trwania

Opis działań

12.06.2023r.

10.00-12.00

Spotkania z młodzieżą szkolną

Wizyty studyjne w zakładach pracy Młodzież OHP

Dzień otwarty na terenie zakładu pracy. Lokalny inwestor:  firma YANGTZE OPTICAL FIBRE zapozna młodzież szkolną ze swoją ofertą zatrudnieniową oraz przedstawi perspektywy rozwoju marki. Omówi charakterystykę przedsiębiorstwa oraz chłonność zatrudnieniową firmy, możliwości kształcenia i szkolenia wewnątrzzakładowego.

 

 

13.06.2023r.

10.00-15.00

Testujemy kompetencje cyfrowe -sprawdź swoje kompetencje cyfrowe za pomocą nowoczesnego narzędzia zdalnie lub stacjonarnie.

Umiejętności cyfrowe przydają się do pracy, nauki, umożliwiają dostęp do usług i kupowanie produktów,
a także pozwalają utrzymywać kontakty z przyjaciółmi
i rodziną. Rozwiąż ten test, aby lepiej poznać swoje umiejętności cyfrowe, dowiedzieć się, na jakim są poziomie i jak możesz je ulepszyć.

14.06.2023r.

11.30-13.00

Spotkania z młodzieżą szkolną Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Rawie Mazowieckiej

 

Przybliżenie możliwości zatrudnieniowych młodzieży szkolnej na lokalnym rynku pracy w kontekście nowo powstałych miejsc pracy.

Cykl spotkań z młodzieżą szkolną w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe dotyczące nowoczesnych gałęzi produkcji. Lokalny inwestor firma PRIVATE LABEL TISSUE i YANGTZE OPTICAL FIBRE przedstawi swoją ofertę zatrudnieniową oraz przedstawi perspektywy rozwoju firm na przestrzeni kolejnych lat. Omówi charakterystykę przedsiębiorstwa oraz chłonność zatrudnieniową firmy.

15.06.2023r.

09.30-12.00

Spotkania z młodzieżą szkolną

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej

Przybliżenie możliwości zatrudnieniowych młodzieży szkolnej na lokalnym rynku pracy w kontekście nowo powstałych miejsc pracy.

Cykl spotkań z młodzieżą szkolną w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe dotyczące nowoczesnych gałęzi produkcji. Lokalny inwestor firma PRIVATE LABEL TISSUE i YANGTZE OPTICAL FIBRE przedstawi swoją ofertę zatrudnieniową oraz przedstawi perspektywy rozwoju firm na przestrzeni kolejnych lat. Omówi charakterystykę przedsiębiorstwa oraz chłonność zatrudnieniową firmy.

16.06.2023r.

08.30-10.00

Spotkania z młodzieżą szkolną

Konsultacje indywidualne na terenie PUP w Rawie Maz.

Przybliżenie możliwości zatrudnieniowych młodzieży szkolnej na lokalnym rynku pracy w kontekście nowo powstałych miejsc pracy.

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
W DNIACH 19-23.06.2023R.

DATA

CZAS TRWANIA

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

19.06.2023r.

10.00-15.00

Drzwi otwarte poradnictwa zawodowego.

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego
w zakresie:

  • wyboru odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy,
  • planowania kariery zawodowej,
  • przygotowania do lepszego radzenia sobie
    w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

20.06.2023r.

10.00-13.00

Drzwi otwarte poradnictwa zawodowego: konsultacje przystanowiskowe oraz telefoniczne.

 

Konsultacje telefoniczne i przystanowiskowe dotyczące usługi Eures w ramach działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce.

 

21.06.2023r.

10.00-11.30

Poznanie metod aktywnego poszukiwania pracy

(prowadząca: Beata Moszczyńska)

 

Zajęcia z zakresu poradnictwa grupowego pt.: „Aktywne metody poszukiwania pracy” skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Osoby zainteresowane udziałem
w zajęciach i spotkaniach grupowych mogą dokonywać zapisów u doradców klienta w pokojach 8,9,15.

21.06.2023r.

11.30-13.00

Informacja zawodowa grupowa nt. sieci Eures

(prowadzący przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi –Pan Marcin Lewandowski)

Informacja zawodowa grupowa nt. sieci Eures oraz bezpiecznych wyjazdów zagranicznych umożliwiających podjęcie legalnego zatrudnienia na terenie obszaru UE/EOG.

Osoby zainteresowane udziałem
w zajęciach i spotkaniach grupowych mogą dokonywać zapisów u doradców klienta w pokojach 8,9,15.

22.06.2023r.

13.00-15.00

Punkt informacyjny : konsultacje przystanowiskowe oraz telefoniczne dla osób objętych ochroną międzynarodową.

Konsultacje indywidualne w języku polskim dla osób objętych ochroną międzynarodową, w zakresie przepisów umożliwiających podjęcie legalnego zatrudnienia na terenie Polski oraz obszaru UE/EOG.

23.06.2023r.

10.00-15.00

Testujemy kompetencje cyfrowe -sprawdź swoje kompetencje cyfrowe za pomocą nowoczesnego narzędzia zdalnie lub stacjonarnie.

 

Umiejętności cyfrowe przydają się do pracy, nauki, umożliwiają dostęp do usług i kupowanie produktów, a także pozwalają utrzymywać kontakty z przyjaciółmi i rodziną. Rozwiąż ten test, aby lepiej poznać swoje umiejętności cyfrowe, dowiedzieć się, na jakim są poziomie i jak możesz je ulepszyć.

 

 

Europejski Rok Umiejętności nada nowy impuls uczeniu się przez całe życie. Umożliwi ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje
oraz konkurencyjność.

Pobudzanie konkurencyjności i zaangażowania, rozwój kwalifikacji.

Pracownicy posiadający umiejętności, na które jest zapotrzebowanie, przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz do poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Inicjatywa Europejski Rok Umiejętności 2023 pomoże przedsiębiorstwom,
w szczególności małym i średnim, rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE. W ramach tego roku promowane będzie przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, ponieważ te procesy pomagają kandydatom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności na potrzeby wysokiej jakości miejsc pracy. Wykwalifikowani pracownicy będą mieli większe możliwości zatrudnienia i w pełni zaangażują się w życie społeczne. Będzie to szczególnie ważne dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej przy odbudowie gospodarki oraz przy transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą dokonywać zapisów telefonicznie u doradców klienta pod numerem telefonu: tel. (046) 8144051, 8144518 , wew. 259, 263.
Kontakt z organizatorami przedsięwzięcia:
Kamila Żebrowska tel. :(46) 814 40 51, 814 3534 wew. 259.

Plakatplakat

Wytworzył:
Kamila Żebrowska
(2023-06-07)
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2023-06-07 13:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2023-06-07 13:50:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki